Job Offers

Position

Location

Salary

Ref.

Date

Czechy-Brno

-

BPO/BR/3979/ITALIAN

2018-11-19

kraków

-

BPO/KR/SDUF/3811/18

2018-11-19

Warszawa

-

BPO/DUTCH/709/WAW/2018

2018-11-19

Kraków

-

BPO/KR/SDUH/3813/18

2018-11-19

Zabierzów

-

BPO/KRK/SOKG/2300/18

2018-11-16

Kraków

-

IT/FSSE/K/3970/18

2018-11-14

Kraków

-

BPO/SCKN/Kra/3975/2018

2018-11-14

Kraków

-

BPO/CMG/Kra/3814/2018

2018-11-14

Warszawa

-

BPO/ZAM/GER/2553/WAW

2018-11-13

Kraków

-

BPO/FR/GER/3964/KR/2018

2018-11-09

Kraków

-

BPO/KR/FC/3965/18

2018-11-09

Warszawa

-

BPO/W/TRK/3816/18

2018-11-09

Warszawa

-

BPO/W/ENG/1939/18

2018-11-09

Kraków

-

IT/CSTD/K/3915/18

2018-11-08

Warszawa

-

IT/NP/W/2257/18

2018-11-08

Warszawa

-

IT/EJD/W/3324/18

2018-11-08

Łódź

-

BPO/LDZ/FATL/547/ENG

2018-11-07

Łódź

-

BPO/LDZ/MKN/389/18

2018-11-06

Kraków

-

BPO/KR/IT/2173/18

2018-11-06

Kraków

-

BPO/KR/IT/4/18

2018-11-06

Łódź

-

BPO/Ł/3957/18

2018-11-06

1 2 3 4 5 6