Aplikuj teraz

Zarejestruj Twoją aplikację w bazie Kandydatów G-Force. Aby dołączyć do naszej bazy dokładnie wypełnij formularz oraz załącz CV.

Wysyłając formularz akceptujesz zamieszczone informacje.

Jeżeli chcesz uzyskać informacje o swoich danych w naszej bazie, prosimy o wypełnienie wniosku o udzielenie informacji.

KLAUZULA ZGODY I KLAUZULA INFROMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Klauzula Zgody
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest G-FORCE spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adresem: ul. Obrzeżna 5, 02-692 Warszawa, KRS: 0000302613, NIP: 5213480736, REGON: 141391126.
2) w razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zachęcamy do kontaktu na adres email: info@g-force.com.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat licząc od dnia 25 maja 2018 r.
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji.
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Twoje dane