Blog

29 października 2014

Coraz więcej specjalistów wybiera pracę na kontrakt

Praca projektowa, "na kontrakt" była powszechnie kojarzona (np. w pokoleniu 50+) z wykonywaniem tkz. wolnego zawodu (reprezentowanego przez artystów, lekarzy, prawników czy dziennikarzy). Celowo używam czasu przeszłego, bo w ostatnich latach pojęcie "wolny zawód" nabrało szerszego znaczenia. Pracę projektową, czy bycie freelancerem wybiera coraz więcej osób z różnych grup zawodowych.

Co ciekawe, ten trend dotyczy również stanowisk pracy, które we wcześniejszych latach funkcjonowały prawie wyłącznie w modelu pracy na etat.

Nie jest nowością, że wrasta liczba specjalistów IT, wybierających model pracy na kontrakt (co koreluje ze wzrostem usług outsourcingu IT na polskim rynku). Pracę projektową wybiera też coraz więcej specjalistów HR. W tym modelu, jako "interim managerowie" pracują również managerowie średniego i wyższego szczebla.

Jakie są zalety pracy projektowej?

Różnorodność

Dzięki angażowaniu się w projekty realizowane dla różnych organizacji, powtarzalność realizowanych zadań i przewidywalność pojawiających się problemów nie jest tak często spotykana jak w modelu pracy na etat. Każdy projekt to nowe wyzwanie: zespół / zadania / kultura organizacyjna.

Rozwój zawodowy

Poprzez samodzielne decydowanie o tym, w jakie projekty się angażują, pracownicy kontraktowi wpływają na to, jak rozwijają się ich umiejętności (które i w jakim stopniu).

Pieniądze

Zewnętrzni specjaliści mogą liczyć z reguły na wyższe wynagrodzenie niż w przypadku analogicznych zadań wykonywanych na etat.

Elastyczność

To specjalista decyduje o tym, ile czasu w ciągu roku przeznacza na pracę zawodową. Pomiędzy projektami może zaplanować dłuższe przerwy. Pracę projektową można też wygodnie łączyć, np. z opieką nad dziećmi. Doceniają to przedstawiciele pokolenia "Millenials".

Wydłużenie aktywności zawodowej

Praca projektowa jest często ciekawą opcją dla tych specjalistów, którzy są w wieku emerytalnym, ale chcieliby pozostać aktywni zawodowo. Jest to alternatywne rozwiązanie do pracy na etacie, dające więcej elastyczności w regulowaniu zaangażowania i obciążenia pracą zawodową.