Blog

18 lutego 2018

Rozmowa o pracę w branży IT (i nie tylko)

Dzwonek telefonu. Odbierasz, w słuchawce rozlega się miły głos. „Dzień dobry, mówi  Adriana Ixińska, NY Technologies. Otrzymaliśmy pana CV na stanowisko junior front-end developer. Chciałabym zaprosić pana na spotkanie rekrutacyjne.”  Jeśli stawiasz pierwsze kroki na rynku pracy, nie tylko w branży IT albo dawno nie zmieniałeś pracy, czytaj dalej, ten tekst jest dla Ciebie.
Pierwszy etap rozmów o pracę na stanowiska IT może mieć różne formy: rozmowa telefoniczna, rozmowa przez Skype / Hangouts /Go to meeting”, spotkanie w siedzibie firmy. Tematy omawiane w trakcie również będą uzależnione od tego, jaki jest pomysł i plan na rekrutację do firmy. Częstą praktyką na rynku jest oddzielenie wywiadu / screeningu technicznego (testy, rozmowa na tematy związane z technologiami) od tkz. „rozmowy HR-owej”. Obie części nie są prowadzone przez te same osoby, chociaż obie rozmowy mogą odbyć się w jednym terminie i miejscu aby zaoszczędzić Twój czas.
Jakich pytań możesz się spodziewać i jak przygotować się do rozmowy dotyczącej obszaru nietechnicznego?  Pierwsze minuty  spotkania  to small-talk, który ma na celu przełamanie pierwszych lodów i rozluźnienie atmosfery. Przykładowy element small-talku to np. pytanie o szczegóły dojazdu na spotkanie albo rozmowa o hobby podanym w cv.
Główna część rozmowy będzie dotyczyła Twojej osoby w kontekście roli, o którą się ubiegasz w firmie. Poniżej znajdziesz przykłady pytań, których możesz się spodziewać oraz wskazówki, na co zwrócić uwagę przygotowując się do rozmowy. 

- dlaczego rozważasz zmianę pracy

- co zainteresowało cię w firmie, do której złożyłeś aplikację  (*dowiedz się jak najwięcej o firmie przed rozmową, sprawdź profil działalności,  obejrzyj stronę kariery, obecność firmy w mediach społecznościowych. Zbierzesz punkty za przygotowanie do rozmowy, ale też będziesz mieć punkt wyjścia do twoich pytań o  firmę i o to  jak się w niej pracuje.)

- Twoje zawodowe zainteresowania  (*przemyśl przed rozmową)

- plan rozwoju, w jakim obszarze i w jakiej roli  chciałbyś pracować za rok / za 3 lata / za 5 lat  (*przemyśl przed rozmową)

- w jakim zespole lubisz pracować (*przemyśl wielkość, strukturę, Twoją rolę i twój wkład w zespół, metodyki np.  agile)   

- podaj przykład sytuacji, w której musiałeś zmierzyć się z określonym problemem. Jaka to była sytuacja, na czym polegała Twoja rola, kto jeszcze był zaangażowany,  jakie działania podjąłeś, jakie były rezultaty. Czy gdyby sytuacja znowu miała miejsce, czy i co zmieniłbyś w Twoim działaniu. (*przemyśl zadania, z którymi miałeś do czynienia w Twojej pracy i  Twoją rolę. Nie ma znaczenia czy chodzi o pracę komercyjną czy np. działalność podczas studiów lub pracę dorywczą. Celem takiego pytania jest zbadanie twoich kompetencji miękkich, czy przejawiasz inicjatywę, jak podchodzisz do rozwiązywania problemów, jak funkcjonujesz w grupie)

- pytania o doświadczenia zawodowe niezwiązane ze stanowiskiem, na które aplikujesz  (*przygotuj informacje, czego się w tych pracach nauczyłeś i jakie umiejętności rozwinąłeś)

Jeśli na stanowisku wymagana jest dobra znajomość języka obcego, rozmowa może być w części lub w całości poprowadzona w tym języku. Przećwicz  wypowiedzi, ewentualnie uzupełnij brakujące słownictwo.
Warto poświęcić czas na dobre przygotowanie się do nietechnicznej części procesu rekrutacyjnego. Praktyka pokazuje, że kandydaci są odrzucani przez pracodawców z powodu braków w umiejętnościach miękkich  tak samo często jak z powodu niedostatecznych umiejętności technicznych.