Blog

9 grudnia 2017

Studencie, czego oczekujesz od pracodawcy? Raport 2017

Oczekiwania studentów wobec obecnego przyszłego miejsca pracy
Prawie 60% badanych osób wskazało możliwość ciągłego rozwoju. Studenci chcą  w pracy rozwijać się  i zdobywać nowe umiejętności. Równie wysoko umiejscowione są typowe dla millenialsów oczekiwania odnośnie  zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym. 57% badanych wskazało również wysokie zarobki.    W pytaniu o to co jest ważne w miejscu pracy dla studentów mamy podobne wyniki: 88% osób wskazało rozwój osobisty,  82 % wysokie wynagrodzenie.
Reasumując, wyciągam z tego wniosek i obserwuję na własnym przykładzie,  że studenci będą wybierali w pierwszej kolejności  tych pracodawców, którzy zapewnią im możliwość zdobywania nowych umiejętności i - uwaga - ciągłego rozwoju oraz jednocześnie zapewnią dobre warunki finansowe na starcie.
Odpowiedzi na to samo pytanie, które miały najmniejszą liczbę wskazań to mentoring przełożonego (18%) i samodzielność w pracy (23%).  Zastanawiająco wypada zestawienie silnej potrzeby rozwoju i stosunkowo niskiej potrzeby mentoringu ze strony przełożonego. Może to oznaczać, że mentoring jest słabo rozpoznawany w tej grupie i  nie jest traktowany jako forma szkolenia on-the-job  i metoda wspierająca rozwój pracownika. Z kolei dość niską potrzebę samodzielności wiązałabym z faktem, że mamy do czynienia z osobami stawiającymi pierwsze kroki w pracy. Ciekawe byłoby zbadanie, jak kształtuje się ta potrzeba u osób badanych po zdobyciu  doświadczeń zawodowych i obecności na rynku pracy jako pełnoetatowy pracownik.
Praca zawodowa
Blisko połowa badanych osób nie pracuje zawodowo. Na pełen etat pracuje 14% badanych, 10% w niepełnym wymiarze czasu., 23% dorywczo. Studenci nadal większość czasu poświęcają na naukę.
67% badanych osób oczekuje w pierwszej, pełnoetatowej pracy wynagrodzenia na poziomie 2000- 3000 zł netto.  Pośród osób obecnie pracujących, 67% jest zadowolonych ze swojej pracy.
Osoby niezadowolone jako główne przyczyny podają: za małe zarobki (61%), brak perspektyw na rozwój kariery w obecnym miejscu pracy (44%). Co czwarta badana osoba wskazała trudności w łączeniu pracy zawodowej ze studiami, 22% wskazało brak inwestowania w ich rozwój.
Praktyki i staże
75% studentów jest zadowolonych z odbytych praktyk i staży. Jako główne czynniki zadowolenia wymieniają zdobycie doświadczenia zawodowego i rozwinięcie umiejętności, które będą dla nich przydatne w karierze zawodowej (odpowiednio ponad 60%). Jako główne czynniki niezadowolenia z praktyk wymienione zostały: nie spełnienie oczekiwań (*szerokie sformułowanie, wymagające doprecyzowania), brak rozwinięcia nowych umiejętności i brak wynagrodzenia.
Jakich umiejętności oczekują zdaniem studentów pracodawcy?
Na koniec największe, moim zdaniem, zaskoczenie raportu. 84% badanych osób wskazało  znajomość języków obcych jako jedną z  najbardziej  cenionych  przez pracodawców umiejętności. Jest to  wysoki wynik, porównując na przykład ze zdolnościami analitycznymi, które wskazało 47% osób.  Ukończony kierunek studiów ma znaczenie dla pracodawcy zdaniem jedynie 8% badanych studentów.
Znajomość języka angielskiego na elementarnym poziomie jest w tej chwili na tyle powszechna wsród osób kończących edukację wyższą, że nie wskazałabym jej jako najbardziej pożądanej umiejętności (zaryzykuję, że jest czymś oczywistym). Umiejętności analityczne wydają mi się być z punktu widzenia pracodawcy bardzo pożądane, na równi z umiejętnościami, o które nie pytano w raporcie czyli umiejętnością uczenia się, elastycznością w komunikowaniu się oraz ogólnie szeroko rozwiniętymi umiejętnościami interpersonalnymi.
8% badanych osób wskazało, że kierunek studiów ma znaczenie dla pracodawcy. Ten wynik mnie zastanawia. Wyciągam z tego wniosek, że zdaniem większości studentów kierunek studiów nie ma znaczenia dla pracodawcy czyli nie ma bezpośredniego przełożenia na przyszłą pracę i karierę. Jednocześnie prawie połowa studentów z grupy poddanej badaniu poświęca większość  swojego czasu na studiowanie (nie pracuje).
Reasumując - okres studiowania może okazać się dla tej grupy bezużyteczny w kontekście przyszłej pracy zawodowej, a to 3 lub 5 lat życia.   Ciekawe jak kształtuje się  satysfakcja studentów z wybranych kierunków. Jeśli nie mają bezpośredniego przełożenia na pracę zawodową, czy dają  umiejętności uniwersalne, które będą  przydatne w przyszłej pracy?
Badanie zrealizowane na próbie 502 studentów (339 kobiet i 163 mężczyzn).
Ankietowani reprezentują przekrój kierunków. W badaniu wzięli udział studenci studiów
jednolitych, licencjackich i magisterskich z miejscowości powyżej 5 000 mieszkańców.
Źródło: „Student a pracodawca”, badanie Fundacji Kronenberga przy
Citi Handlowy i Fundacji THINK! GFK Polonia, 2017