Oferty pracy

Stanowisko

Lokalizacja

Widełki finansowe

Nr referencyjny

Data

Łódź

-

IT/HROR/Ł/3749/18

2018-07-04

Gdynia

10000 PLN

BPO/TMG/G/3739/18

2018-07-03

Warszawa

6000 PLN

BPO/CCP/W/3742/18

2018-07-03

Opole

4100 PLN

BPO/TSAG/O/3658/18

2018-06-25

Kraków

-

BPO/SAT/K/3672/18

2018-06-25

Łódź

-

BPO/JCORF/Ł/3681/18

2018-06-25

Gdynia

3 500 - 5 000 PLN

CS/TCG/G/3544/18

2018-03-16

Warszawa

up to 4 500 PLN

CS/DRFL/W/18

2018-03-14

Warszawa

3 500 - 4 500 PLN

BPO/ATI/3534/W/18

2018-03-13

Warszawa

3 500 - 4 500

BPO/ATI/3535/W/18

2018-03-13

Warszawa

3 500 - 4 500

BPO/ATI/3536/W/18

2018-03-13

Warszawa

3 500 - 4 500 PLN

BPO/ATI/3537/W/18

2018-03-13

Zabierzów

6 000 - 7 000 PLN

CS/SCSF/Z/3525/18

2018-03-12

Kraków

6800- 7 000 PLN

CS/CSE/K/3422/18

2018-01-08

Kraków

7 000 -7500 PLN

CS/QA/K/3420/18

2018-01-08

Warszawa

-

BPO/CAS/W/3399/18

2018-01-02

Łódź

-

BPO/PAG/3359/17

2017-12-07

Łódź

-

BPO/SDAG/L/2922/17

2017-10-30

Katowice/Opole

-

BPO/DC/K/O/3119/17

2017-10-26

Kraków

-

BPO/SRPE/K/3219/17

2017-10-24

Łódź

-

BPO/JPON/ŁDZ/3104/17

2017-07-21

Wrocław

-

BPO/CM/W/2985/17

2017-06-27

Kraków

-

BPO/BDM/W/2983/17

2017-05-17

Warszawa

-

BPO/PRS/W/2734/16

2016-12-27

Warszawa

-

BPO/SNCZ/W/2711/16

2016-12-07

Warszawa

-

BPO/SNS/W/2710/16

2016-12-07

Zabierzów

-

BPO/ITA/FR/2173/16

2016-02-26