Kiedy niezbędna jest pomoc sensoryczna?

Inne

We wczesnych etapach życia mogą pojawiać się problemy rozwojowe, które dotyczą organizacji wrażeń zmysłowych. Wówczas niezbędna jest pomoc sensoryczna. Jej celem jest ograniczenie możliwości występowania deficytów poznawczych, które mogą wpływać na przyszłe zachowanie dziecka. Występują różne rodzaje zaburzeń sensorycznych. Najbardziej powszechne są te związane z modulacją sensoryczną. Mogą prowadzić do nadmiernej lub nieadekwatnej odpowiedzi na bodźce. Inne zaburzenia dotyczą różnicowania sensorycznego. Osoby z takimi problemami mają problem z oceną położenia w przestrzeni, czy rozróżniania liter i źródeł dźwięków. Łatwo zauważone mogą być problemy ruchowe. Objawiają się one trudnościami z utrzymaniem równowagi, przedmiotów czy siedzeniem prosto.

Jak wygląda pomoc sensoryczna?

Nawet nie zauważając u dziecka konkretnych objawów zaburzeń sensorycznych, można zdecydować się na wykorzystanie zabaw, które wykorzystywane są w terapii. Pozwolą one zapewnić lepszy rozwój różnych umiejętności, które rozwijają się na wczesnym etapie życia. Do zachowań dziecka, które mogą wskazywać na problemy rozwojowe, można zaliczyć nadmierną ruchliwość, nie odpowiednia koordynacja ruchowa, problemy z koncentracją, płaczliwość przy słyszeniu różnych dźwięków, agresję lub awersję przy kontakcie z różnymi bodźcami. Przy zauważeniu takich objawów ważne jest skontaktowanie się z odpowiednim specjalistą.

Gdzie dostępna jest pomoc sensoryczna?

Jeśli występują konkretne zaburzenia sensoryczne, wówczas konieczne jest skorzystanie z odpowiednich terapii. Wybrać trzeba ośrodek, który zajmuje się realizowaniem takich zajęć. W nim zapewniona będzie odpowiednia pomoc sensoryczna. Wiecej na intibag.eu Przede wszystkim postawiona zostanie prawidłowa diagnoza. Następnie wybrane zostaną takie formy zajęć, które pozwolą zapewnić prawidłowy rozwój dziecka. Ma to duże znaczenie, gdyż zaburzenia sensoryczne mogą wpływać na dorosłe życie. Wówczas leczenie takich problemów jest znacznie trudniejsze, a często ograniczenie objawów zaburzeń nie będzie możliwe.