Sezonowe wyzwania przy utrzymaniu klatek schodowych

Inne

Firmy porządkowe zajmujące się utrzymaniem porządku w klatkach schodowych doskonale znają sezonowe wyzwania związane z tą pracą. Zimą ilość naniesionego śniegu i błota jest ogromna. Latem kłopotem jest wentylacja i ogromna ruchliwość mieszkańców oraz gości. Najlepsi wiedzą jednak jak sobie radzić.

Jak skonstruować umowę z firmą sprzątającą

Firmy zajmujące się zarządzaniem nieruchomościami rzadko same realizują zadania z zakresu utrzymania porządku i czystości – wolą zatrudniać wykonawców i podwykonawców do określonego zakresu prac. Sprzątanie klatek schodowych – zwłaszcza w przypadku dużych osiedli domów wielorodzinnych, czyli bardzo popularnych blokowisk liczących dziesiątki tysięcy metrów kwadratowych powierzchni do obsługi – to zadanie wyjątkowo wymagające. Dlatego warto zatrudnić firmę, która zna wszystkie sezonowe wyzwania związane z tą pracą i umie przygotować się zarówno od strony kadrowej jak i sprzętowej na wyzwania, które niosą poszczególne miesiące w roku. W umowie z nią zastrzec trzeba nie tylko posiadanie stosownej polisy ubezpieczeniowej OC, ale także wprowadzić ścisły harmonogram/grafik prac porządkowych, który będzie również udostępniony w widocznym miejscu na nieruchomości, do wiedzy mieszkańców.

Sprzątanie klatek schodowych w sezonie zimowym i jesiennym

W okresie zimowym konieczne jest nie tylko odśnieżenie terenu przed klatką schodową, ale również zdecydowanie częstsze mycie powierzchni, gdyż przynajmniej 4 miesiące w roku obfitują w pogodę, przez którą mieszkańcy i goście blokowisk wnoszą na butach i ubraniach ogromną ilość brudu – z deszczem, błotem, śniegiem itp. Utrzymanie klatki schodowej w odpowiedniej czystości jest przy takich warunkach zewnętrznych w zasadzie nieustanną pracą, więc zatrudniając wykonawcę do tego typu prac warto zastrzec w umowie z nim stosowne zwielokrotnienie nakładów w przypadku zaistnienia takiej potrzeby – zwłaszcza przy nasileniu się niekorzystnych warunków pogodowych. Samo wyposażenie firmy sprzątającej także może pochłaniać dodatkowe środki w sezonie – np. gdy na jesień lub wiosnę przeprowadzić trzeba czyszczenie okien na klatce schodowej. Warto zastrzec w umowie, że dodatkowe wydatki na usługi alpinistyczne albo dodatkową chemię porządkową nie obciążają właściciela nieruchomości, tylko muszą być nabyte przez wykonawcę – to ograniczy niektóre wysokie, sezonowe wydatki na utrzymanie nieruchomości.