Jaką pomoc uzyska każdy pracownik w Kancelarii Prawnej?

Inne

W wielu zakładach pracy zdarzają się sytuację, kiedy łamane są prawa pracowników. Nie zawsze jednak można konkretne konflikty rozwiązać bez udziału sądu. Czasem spór jest tak poważny, że należy skontaktować się doświadczonym radcą prawnym.

Co mówi Kodeks pracy?

Jeśli chcemy dowiedzieć, się czym jest prawo pracy, musimy otworzyć artykuł 9. Tam podano definicję tego zagadnienia. To oczywiście przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw, a także aktów wykonawczych. Określają one wszystkie prawa oraz obowiązki, zarówno pracowników, jak i samych pracodawców. Gdyby nie stworzono odpowiednich norm, to trudno byłoby regulować stosunek pracy, a w firmach dochodziłoby nawet do rękoczynów z powodu złych warunków zatrudnienia. Na szczęście dziś wiele sporów da się rozwiązać polubownie, ale w przypadku mobbingu nie uniknie się wizyty w sądzie. Wówczas trzeba skorzystać z pomocy fachowca, jakim jest prawnik.

Czym jest mobbing?

W niektórych przedsiębiorstwach dochodzi do wspomnianego wyżej mobbingu. Pojęcie to dotyczy zachowań ze strony szefa bądź kierownika, które charakteryzują się długotrwałym nękaniem. W najgorszych wypadkach mogą przybrać formę zastraszania. Prawo pracy wyraźnie tłumaczy, że owe czynności są zakazane i koniecznie należy im zapobiegać. Jeżeli jednak zatrudniona na danym stanowisku młoda osoba zostanie ofiarą mobbingu, powinna udać się do najbliższej Kancelarii prawnej, gdzie inteligentny prawnik podpowie, jak zawalczyć o zadośćuczynienie. Tak poprowadzi sprawę, że będzie można liczyć na odszkodowanie za poniesione straty moralne.

Kiedy jeszcze warto zgłosić się do radcy prawnego?

Oczywiście są także inne sytuacje w miejscu pracy (pracodawca przekracza różne granice), z którymi zwykły Kowalski nie poradzi sobie sam w trakcie rozprawy sądowej, prowadzenia negocjacji. Prawnik, dla którego prawo pracy nie ma żadnych tajemnic wyjaśni, jak odwołać się od decyzji pracodawcy i przygotuje odpowiednie pozwy. Pomoże, gdy dojdzie do:

• nieuzasadnionego zwolnienia (bezpodstawnego zerwania umowy)
• naruszenia przepisów, które chronią kobiety w ciąży i ludzi
niepełnosprawnych
• podpisania niewłaściwej umowy zatrudnienia
• zaległych wynagrodzeń
• wypadków w miejscu pracy
• nierównego traktowania
• zwolnień grupowych